Proizvodna hala 'Kontal'

Industrijska građevina

Lokacija: Barilović, Poduzetnička zona Logorište
Investitor: Kontal d.o.o., Mala Švarča 155
Izrada projekta: 2006.
Izvedeno: 2007.
Građevinska (bruto) površina: 3.606,15 m2
Korisna (neto) površina: 3.448,40 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn