Rekonstrukcija proizvodne hale 4 Alstom Hrvatska

Industrijska građevina

autor projekta: Dinko Kovačić

Lokacija: Karlovac, Mala Švarča 155
Investitor: Alstom Hrvatska, Karlovac, Mala Švarča 155
Projekt: 2011. - 2015.
Realizacija: 2011. - 2015.
Građevinska (bruto) površina: 4.920,98 m2
Korisna (neto) površina: 4.719,38 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn