Skladište gotovih proizvoda – zelena gradnja

glavni i izvedbeni projekt

autor projekta: Ruža Salopek

Lokacija: Pivovara Heineken, Dubovac 22, Karlovac
Projekt: 2016.
Realizacija: 2017.
Površina: 5.429 m2

 

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn