Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“

idejni i glavni projekt povećanja energetske učinkovitosti dijela zgrade izgrađenog u 1. etapi gradnje

autor projekta: Ruža Salopek

Lokacija: Ljudevita Šestića 1, Karlovac
Projekt: 2016.-2017.
Realizacija: 2019.
Površina: 1.770 m2

Postojeća zgrada Gradske knjižnice građena je u dvije faze: prvi dio zgrade knjižnice, izgrađen 1976. godine, dograđen je 2007. godine. Predmet projekta energetske obnove je dio zgrade knjižnice izgrađen 1976. godine, čiji su autori projektant: dipl. ing. arh. Mladen Vodička, suradnik: dipl. ing. arh. Dražen Juračić te konstruktor: ing. B. Šneler.

Povijest kulturne ustanove Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” seže do 1. ožujka 1838. godine, kada je osnovana kao “Ilirsko čitanja društvo”. Nakon dugotrajnog rada i djelovanja u raznim prostorima u gradu, povećanjem broja članova knjižnice i povećanim brojem knjiga, 70-tih godina prošlog stoljeća pokazala se potreba za gradnjom novog objekta koji će zadovoljiti trenutne i dugoročne buduće potrebe Gradske knjižnice. Originalni natječajni projekt predviđao je nekoliko etapa gradnje knjižnice, a predmetni dio zgrade u originalnom je projektu bio manji dio cjeline predviđene za gradnju u nekoliko etapa. Projektirana namjena tog dijela zgrade, predviđenog za gradnju u trećoj etapi, bila je spremište nezaštićene knjižničke građe. Umjesto prve i druge etape knjižnice izgrađena je upravo treća. Karakteristike građevinskih konstrukcija i elemenata zgrade izvedene su u skladu s funkcijom predviđenom natječajnim projektom (spremište nezaštićene knjižničke građe) i potrebama proizašlim iz navedene funkcije. Kompletna knjižnica sa svim funkcionalnim cjelinama smještena je u spremište knjiga i tako je funkcionirala tridesetak godina. Tijekom Domovinskog rata knjižnica je pretrpila teška oštećenja koja su sanirana tijekom 1995. i 1996. godine. Po originalnom natječajnom projektu nikad nije nastavljena gradnja, već je izrađen i realiziran novi projekt dogradnje iz 2005. g. kojim je predviđena dogradnja s jugoistočne strane postojeće zgrade. Projektom dogradnje nije bila obuhvaćena energetska obnova postojećeg dijela knjižnice. Obzirom na neučinkovito korištenje i rasipanje energije u predmetnom dijelu zgrade, zbog nepostojeće ili nedovoljne toplinske izolacije, neučinkovite hidroizolacije, neučinkovite rasvjete, sustava grijanja itd. izrađen je glavni projekt energetske obnove.

Iz suradnje s prof. dr. Juračićem, jedinim živućim autorom predmetne zgrade, proizašao je projekt koji pojedine elemente zgrade interpretira drugačijim sredstvima, ali s istom idejom autora.

Osnovni ciljevi projekta su: poboljšanje toplinske zaštite zgrade, racionalna uporaba energije te saniranje problema neučinkovite hidroizolacije, čime će se predmetni dio zgrade, prvobitne namjene skladište nezaštićene građe, dovesti do uvjeta adekvatnih za sadašnju namjenu predmetnog prostora.

 

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn