Centar kompetencija

idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade Oružane i uređenja Centra kompetencija

autor projekta: Dinko Kovačić

vizualizacije: Zdravka Dujam

Lokacija: Trg bana J. Jelačića, Karlovac
Projekt: 2018.-2019.
Površina: 4.140 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn