Dom Hrvatske demokratske zajednice

ambijentalna rekonstrukcija i prenamjena stambene u poslovnu građevinu - glavni i izvedbeni projekt

autori projekta: Zdravka Dujam, Ruža Salopek

Lokacija: Šimunićeva 2, Karlovac
Projekt: 2017.-2019.
Realizacija: 2020.
Površina: 300 m2

 

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn