Upravna zgrada Alstom Hrvatska

rekonstrukcija i dogradnja upravne zgrade Alstom Hrvatska, 2014.

autor projekta: Matija Vinski

Lokacija: Karlovac, Mala Švarča 155 
Investitor: Alstom Hrvatska, Mala Švarča 155, Karlovac
Projekt: 2014.-2015.
Površina: 6.877,13 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn