Školska sportska dvorana Kamanje

idejni, glavni i izvedbeni projekt

autor projekta: Dinko Kovačić

vizualizacije: Zdravka Dujam

Lokacija: Kamanje 111, Kamanje
Projekt: 2018.
Površina: 715 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn