Trgovački centar

Trgovački centar

Lokacija: Karlovac, Banija 127
Investitor: Afirmacija Karlovac d.o.o., Zagreb, Škorpikova 24/IV
Izrada projekta: od 2007. do 2010.
Izvedeno: 2010.
Građevinska (bruto) površina: 18.450,65 m2
Korisna (neto) površina: 17.856,26 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn