Dogradnja apartmana Hoteli Baška

Turistički smještaj

Lokacija: Baška, Emila Geistlicha 34
Investitor: Hoteli Baška d.d., Baška, Emila Geistlicha 34
Izrada projekta: od 2006. do 2007.
Izvedeno: 2008.
Građevinska (bruto) površina: 1.709,28 m2
Korisna (neto) površina: 1.421,88 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn