Dogradnja apartmana Hoteli Baška

Turistički smještaj

autor projekta: Dinko Kovačić

Lokacija: Baška, Emila Geistlicha 34

Investitor: Hoteli Baška d.d., Baška, Emila Geistlicha 34
Projekt: 2006. - 2007.
Realizacija: 2008.
Građevinska (bruto) površina: 1.709,28 m2
Korisna (neto) površina: 1.421,88 m2

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn