Hotel Park

rekonstrukcija i dogradnja hotela Park Srakovčić, 2002.

Lokacija: Karlovac
Projekt: 2002.
Realizacija: 2002.

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn