Matija Vinski

dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, voditelj projekata, ovlašteni koordinator 1, green building professional

Godina rođenja: 1981.
Diploma: Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2006.
U uredu od: 2007.
Godina polaganja stručnog ispita: 2010.
Godina upisa u imenik ovlaštenih arhitekata: 2010.
Ostalo: Green building professional certifikat, Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja

Kontakt podaci:
E-mail: matija@pb-vinski.hr
Mobitel: +385 (0) 98 365 - 240
Telefon: +385 (0) 47 645 - 686
Fax: +385 (0) 47 645 - 665

Reference

 • Hotel, restoran i staje za konje sa vježbalištem "Primeteam", G. Pokuplje, Ozalj
 • Stambena građevina Krk, otok Krk
 • Upravno-poslovna građevina "Zelenilo", Dubovac, Karlovac
 • Poslovno-trgovačka građevina "Vrba", D. Pokuplje, Karlovac
 • Stambeno-poslovna građevina, oftalmološka poliklinika "Optika paloma", Karlovac
 • Uređenje mrtvačnice na židovskom groblju, Karlovac
 • Stambeno-poslovna građevina Škrgatić, Dubovac, Karlovac
 • Rekonstrukcija poslovne građevine Turističke zajednice Karlovac, Zrinski trg, Karlovac
 • Rekonstrukcija i dogradnja tvornice potkivačkih čavala "Mustad" u st.-pos. Građevinu, Tuškanova ulica, Karlovac
 • Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće Crnica, Belavić, Duga Resa
 • Ambulanta Rečica, Karlovac
 • Objedinjeni hitni bolnički prijam, OB Karlovac, Karlovac
 • Dječji odjel, OB Karlovac, Karlovac
 • Odjel odjela patologije, OB Karlovac, Karlovac
 • Sala za male zahvate, OB Karlovac, Karlovac
 • Ravni krov ulaza hitnog prijama, OB Karlovac, Karlovac
 • Ortopedska i dječja ambulanta, OB Karlovac, Karlovac
 • Obiteljska kuća Šarinić, Skladišna ulica, Karlovac
 • Obiteljske kuće
 • Elaborati Koordinatora zaštite na radu
 • Rekonstrukcija stambene zgrade i poljoprivredna zgrada, Vrbnik, Krk
 • Interijer Bistro Dubovac, Karlovac
 • Interijer Restoran Zvonimir, Zagreb
 • Interijer Restoran Čerinina, Zagreb
 • Interijer Restoran Dom HV, Split
 • Interijer Restoran Dom HV, Knin
 • Interijer kantina Domobranska, Domobranska ulica, Karlovac
 • Interijer Restoran "Domino", Mahićno, Karlovac
 • Rekonstrukcija plažnog objekta, Duilovo, Split
 • Dom za starije i nemoćne, Kamensko, Karlovac
 • Stambeno-poslovna građevina Vratarić, D. Pokupje, Karlovac
 • Upravna zgrada Alstom Hrvatska, Mala Švarča, Karlovac
 • Rekonstrukcija i dogradnja industrijske hale "Automehanika" u Hotel "Petrić", Ilovac, Karlovac
 • Rekonstrukcija stambene zgrade, Mel, Novi Vinodolski
 • Vidikovac i šetnica, Stari grad Dubovac, Karlovac
 • Muzejsko-memorijalni centar udrugre "Tigar", Rakitje, Samobor
 • Mladen Vinski dipl.ing.geod. – vlasnik, direktor
 • Vesna Vinski dipl.ing.arh. – vlasnik, ovlaštena arhitektica, savjetnik
 • Ruža Salopek dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, voditelj projekta
 • Dinko Kovačić dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt, voditelj projekata
 • Matija Vinski dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, voditelj projekata, ovlašteni koordinator 1, green building professional
 • Virna Pašić građ. teh. za visokogradnju – projektant suradnik
 • Zdravka Dujam mag.ing.arh. – projektant suradnik

Uvijek tražimo iznimne osobe da se pridruže našem timu i pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, bilo da ste iskusni stručnjak u potrazi za novim izazovima, svježi diplomac u potrazi za poslom ili učenik/student sa željom za praksom.

Za prijavu je poželjno priložiti CV i portfolio sa svojim radovima (link na web stranicu ili dokument s pregledom radova).

Upit slati na e-mail adresu:

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn