Vesna Vinski

dipl.ing.arh. – vlasnik, ovlaštena arhitektica, savjetnik

Godina rođenja: 1950.
Diploma: Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1973.
U uredu od: 1991.
Godina polaganja stručnog ispita: 1976.
Godina upisa u imenik ovlaštenih arhitekata: 1989.
Ostalo: posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, tj. dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Kontakt podaci:
E-mail: vesna@pb-vinski.hr
Mobitel: +385 (0) 99 2132 - 795
Fax: +385 (0) 47 645 - 665

Reference

 • Nagrada V.Turina za najbolji diplomski rad 1973, mentor prof. D.Galić
 • 12 mjeseci član Majstorske radionice prof. D.Galića u Zagrebu
 • osnovna škola sa športskom dvoranom, Karlovac - NATJEČAJ 1. nagrada, 1979.
 • dom umirovljenika Karlovac - NATJEČAJ 1. nagrada, 1985.
 • poslovna zgrada Hrvatskih šuma Karlovac - NATJEČAJ 1. nagrada, 1989.
 • poslovna zgrada Jugoturbina, Karlovac - NATJEČAJ 1. nagrada, 1988.
 • polivalentna dvorana Topusko - suradnja prof. B. Rašica, 1980.
 • hotelski apartmani Topusko, 1980. - gospodarski centar Topusko, 1980.
 • dječji paviljon Opće bolnice Karlovac, projekt, 1989.
 • centralna praonica rublja Stubičke Toplice, projekt, 1988.
 • stanovi Niz-1, Luščić, Karlovac, 1979.
 • stanovi Niz-2, Luščić, Karlovac, 1979.
 • stanovi Niz-4, Luščić, Karlovac, 1979.
 • stambeni objekt DS-23 Luščić, Karlovac, 1985.
 • stambeno naselje Centar, Velika Kladuša, 1979.
 • stambeno naselje Gređani, Topusko, 1983.-85.
 • stambena zgrada, Gvozd, 1983.-85.
 • stambena zgrada, Vojnić, 1983.-85.
 • nadogradnja st. zgrade Sarajevska ulica, Karlovac, 1992.
 • rekonstrukcija i dogradnja Policijske postaje Glina , 1986.
 • poslovna zgrada "Šuma", Karlovac, 1993.
 • odjel hemodijalize Opće bolnice Karlovac, 1984.
 • klaonica i prerada mesa, Draganići, projekt, 1994.
 • stambeno poslovni objekt, mesarija "Jarnečić", Karlovac, 1992.
 • tvornica "Polietilenka", Bihać, 1983.
 • stambeno poslovna zgrada Ribnik, projekt, 1993.
 • pilana Blaževci, Vrbovsko, 1993.
 • uređenje poslovnog objekta /ZAP
 • porezna uprava i financijska policija, Trg M.Šuflaja, Karlovac (gl.projekt i projekt unutarnjeg uređenja), 1995.
 • uređenje I. kata stare škole u posl. prostor i dogradnja kotlovnice, Krašić, 1995.
 • 3 stambeno poslovna objekta, Krašić, projekt, 1995.
 • uređenje tavana u uredski prostor za Karlovačku Županiju, projekt, 1994.
 • tvornica cigle WIENERBERGER AUSTRIJA, Karlovac, 1997.
 • tvornica plastičnih cijevi PIPE LIFE AUSTRIJA, Karlovac, 1998.
 • sanacija ratom oštećenih kuća 4-6 kat. oštećenja
 • sanacija ratom oštećene škole Rakovica, 1997.
 • sanacija ratom oštećene škole Turanj, Karlovac, 1999.
 • rekonstrukcija Gradskog kazališta Zorin dom, Karlovac, suradnja M.Mitevski, 1998.-2001.
 • apartmansko naselje, Jadranovo, 2000.
 • apartmansko naselje sa restoranom, Straško, Pag, 2000.
 • apartmani Stara Novalja, o. Pag
 • trgovački centar KAUFLAND: Karlovac, Split, Rijeka, 2000.-2003.
 • rekonstrukcija i dogradnja hotela KORANA Srakovčić, Karlovac, 2002.
 • interijer hotela MARIN, Selce, 2002.
 • rekonstrukcija i dogradnja Opće bolnice Karlovac, idejni projekt
 • stambeni objekt Banija, Karlovac
 • pastoralni centar “Hrvatskih mučenika”, Karlovac
 • hotel Bosiljevo (idejni projekt)
 • aparthotel Baška, o. Krk
 • Wellness i bazeni Corinthia, Baška, o. Krk
 • stambeni kompleks Dubovac, Karlovac
 • bazenski kompleks Karlovac
 • poslovno stambena građevina Žitna kuća, Karlovac
 • dom zdravlja Bosiljevo
 • Mladen Vinski dipl.ing.geod. – vlasnik, direktor
 • Vesna Vinski dipl.ing.arh. – vlasnik, ovlaštena arhitektica, savjetnik
 • Ruža Salopek dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, voditelj projekta
 • Dinko Kovačić dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt, voditelj projekata
 • Matija Vinski dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, voditelj projekata, ovlašteni koordinator 1, green building professional
 • Virna Pašić građ. teh. za visokogradnju – projektant suradnik
 • Zdravka Dujam mag.ing.arh. – projektant suradnik

Uvijek tražimo iznimne osobe da se pridruže našem timu i pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, bilo da ste iskusni stručnjak u potrazi za novim izazovima, svježi diplomac u potrazi za poslom ili učenik/student sa željom za praksom.

Za prijavu je poželjno priložiti CV i portfolio sa svojim radovima (link na web stranicu ili dokument s pregledom radova).

Upit slati na e-mail adresu:

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn