Ruža Salopek

dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, voditelj projekta

Godina rođenja: 1968.
Diploma: 1991.
U uredu od 1992.
Godina polaganja stručnog ispita: 1994.
Godina upisa u imenik ovlaštenih arhitekata: 1999.
Ostalo: posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, tj. dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru

Kontakt podaci:
E-mail: ruza@pb-vinski.hr
Mobitel: +385 (0) 99 2717 - 397
Telefon: +385 (0) 47 600 - 617
Fax: +385 (0) 47 645 - 665

Reference

 • stambeno poslovni objekt - tiskanje tekstila, Duga Resa
 • uređenje poslovnog objekta /ZAP - porezna uprava i financijska policija/ Trg M. Šuflaja, Karlovac (unutarnje uređenje)
 • skladište građevinskog materijala, Kamanje
 • poslovni prostor: trgovina i bistro, Gaza, Karlovac (gl. projekt i unutarnje uređenje)
 • poslovna zgrada "Šuma", Karlovac, glavni i izvedbeni projekt
 • natječajni rad trgovačkog centra "Tržnica", Karlovac
 • natječajni rad za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Župskog pastoralnog centra Presvetog Srca Isusovog, Novi centar, Karlovac
 • uređenje tavana u uredski prostor, Županija Karlovačka
 • rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Barilović, glavni i izvedbeni projekt
 • sanacija ratom oštećenih kuća 4-6 kat. oštećenja
 • idejno rješenje Osnovne škole Saborsko, Saborsko
 • prenamjena kompleksa vojnih objekata u trgovačko-ugostiteljsku školu, Radićeva 8 i 10, Karlovac, glavni i izvedbeni projekt i unutarnje uređenje
 • poslovni objekt HPT-a Turanj, Karlovac
 • drvni uslužni centar, Mihanovićeva bb, Drvotrgovina, Karlovac
 • trgovački centri KAUFLAND Zadar, Rijeka, Dubec
 • trgovačko ugostiteljska građevina Tounj
 • stambeno-poslovna zgrada Duga Resa – program POS
 • kulturno-poslovna građevina, Korenica
 • stambeni kompleks Dubovac, Karlovac
 • višestambena građevina s podzemnom garažom (1), Samobor
 • stambeno-poslovna građevina s dječjim vrtićem i podzemnom garažom, Samobor
 • višestambena građevina s podzemnom garažom (2), Samobor
 • višestambena građevina s podzemnom garažom (3), Samobor
 • poslovno-edukacijski centar GAVRILOVIĆ, Petrinja, idejni projekt
 • trgovački centar Diona, Kaštel Sućurac, idejni projekt
 • poslovno stambena građevina “Žitna kuća”, Karlovac
 • trgovački centar Histria Mall, Poreč, idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • obiteljske kuće, Karlovac, Ozalj
 • javna podzemna garaža, Trg M. Šufflaya, Karlovac, idejni projekt
 • glazbeni paviljon, Šetalište dr. F. Tuđmana, Karlovac, idejni i glavni projekt
 • trgovački centar Bjelovar, idejno rješenje
 • uređenje službe za zdravstvenu ekologiju, ZJZ Karlovačke županije
 • rekonstrukcija nadgrobnog spomenika, RKT groblje Dubovac
 • uređenje Poliklinike SUVAG, Karlovac - dječji vrtić Švarča, Karlovac
 • projekt povećanja energetske učinkovitosti Osnovne škole Dubovac, Karlovac
 • projekt povećanja energetske učinkovitosti Osnovne škole Dubovac II, Karlovac
 • dječje igralište, Mala Švarča, Karlovac
 • uređenje stana, Zagreb
 • dječji vrtić Rakovac, Karlovac
 • Gospodarska zgrada, Vivodina
 • Mladen Vinski dipl.ing.geod. – vlasnik, direktor
 • Vesna Vinski dipl.ing.arh. – vlasnik, ovlaštena arhitektica, savjetnik
 • Ruža Salopek dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica, voditelj projekta
 • Dinko Kovačić dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt, voditelj projekata
 • Matija Vinski dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt, voditelj projekata, ovlašteni koordinator 1, green building professional
 • Virna Pašić građ. teh. za visokogradnju – projektant suradnik
 • Zdravka Dujam mag.ing.arh. – projektant suradnik

Uvijek tražimo iznimne osobe da se pridruže našem timu i pozivamo vas da nam se obratite s povjerenjem, bilo da ste iskusni stručnjak u potrazi za novim izazovima, svježi diplomac u potrazi za poslom ili učenik/student sa željom za praksom.

Za prijavu je poželjno priložiti CV i portfolio sa svojim radovima (link na web stranicu ili dokument s pregledom radova).

Upit slati na e-mail adresu:

Projektni biro Vinski © 2016. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn